Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

Megalakúlt, az

Ózdi Civil Kerekasztal Szövetség

 

A Városi Civil Kerekasztal  létrehozását kezdeményezők, több hónapos előkészítő munkájának eredményeként 2011. szeptember 28.-án megalakúlt az Ózdi Civil Kerekasztal Szövetség, 12 alapító egyesülettel.

A Szövetség közhasznú szervezetként kíván működni és a következő közhasznú tevékenységet kívánja folytatni:

1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, (gyógyító) egészségügyi rehabilitációs tevékenység – prevenciós rendezvények, valamint ingyenes egészségügyi szűrő rendezvények szervezése a Ózdon.

2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása – a tájékoztató rendezvények szervezése a szociális, családtámogatási és társadalom-biztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, valamint a nehéz élethelyzetben élő időskorúak számára segítő szolgáltatások megszervezése.

3.  Nevelés és oktatás, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekvédelem – ismeretterjesztő előadások, vetélkedők szervezése, kapcsolattartás a területileg illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi szervekkel.

4. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása - olyan értékteremtő programok szervezése és programokban történő aktív részvétel, amely segíti a különböző kulturális háttérrel rendelkező emberek közeledését, valamint Ózd kulturális értékeinek megőrzése, annak közvetítése.

5. Műemlékvédelem – az Ózdon található műemlékek, épített örökségek védelme, azok restaurációjában, környezetének tisztán tartásában való aktív részvétel.

6. Környezetvédelem - az állampolgárok és a döntéshozók figyelmének felhívása az egyre súlyosbodó környezeti problémákra, a természeti erőforrásokkal való tudatos, a környezet eltartó képességét nem veszélyeztető gazdálkodás, a fenntartható fejlődés elveinek jelentőségére, ehhez kapcsolódóan programok, előadások szervezése, lebonyolítása.

7. Hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - pozitív média-képet kialakító médiaműsorok, programok, termékek megjelentetése és megrendezése által elősegíteni a társadalmi szemléletváltást, csökkenteni a társadalmi előítéletességet és diszkriminációt, ezáltal növelni a társadalmi befogadást Ózdon.

8. Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység – a határon túli magyarság kultúráját bemutató rendezvények szervezése, cserekapcsolatok lebonyolítása.

9. Sport támogatása, egészséges életre nevelés – az egészséges életmódot népszerűsítő programok, valamint tömegsport rendezvények szervezése és lebonyolítása Ózdon.

10. A lakóterületen az önkormányzati és a társadalmi szervezetek együttműködésének elősegítése – közvetítés az önkormányzatok és a társadalmi szervezetek között, egyeztető fórumok szervezése a városban.

11. Ózdon további társadalmi szervezetek és szerveződések létrehozásának segítése, működési feltételeinek kialakítása, civil érdekérvényesítés elősegítése – a városban működő és szolgáltatásokat nyújtó társadalmi szervezetek és szerveződések szakmai kapcsolatának fejlesztése, ezen szervezetek érdekeinek érvényesítése.

12. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások – közhasznú szervezetek módszertani segítése, szolgáltató, képzési, tanácsadási és szupervíziós rendszerének kiépítése, szakmai standardok felállítása.