Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Civil kerekasztal előkészítő ülés 2011.02.09.

Kerekasztal alapítását kezdeményező dokumentumok:

Meghívó

 2011. február 9-én 9 órára a Civil Házba

Ózd Városi Civil Kerekasztal megalakulását előkészítő ülésre


Tisztelt Szervezeti Vezető!

 

Több civil szervezet is egyetértett javaslatunkkal, hogy a városban szükséges lenne, a civil szervezetek együttműködését létrehozni. Ezért 2010. július 19.-én nyilvánosan bejelentve elkezdtük a szervezését. Most pedig a meghívóban szereplő előkészítő ülés megtartását. Az előkészítő ülésen szeretnénk tájékozódni, hogy mely szervezeteknek áll szándékában a Kerekasztal tevékenységében aktívan közreműködni.

 

Ezen az ülésen döntenénk a megalakulás időpontjáról, hogy az egyesülésnek, mely formáját válasszuk / pl. egyesület közhasznú egyesület, eseti tanácskozás, stb./. Közös álláspontot alakítanánk ki a működéséről, céljairól, helyéről, prioritásairól, az ügyintéző szervezet felépítéséről és egyéb szükséges lépésekről.

 

Ózd, 2011. január 26.

A kezdeményezők.

 

 

 

Kezdeményezők:


Tájékoztató az ózdi civil szervezetek, Önkormányzata és hírközlő szervezetei részére.

 

A Mediátorok Ózd Régiós Egyesület, az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre, valamint az Újra Ózdért Egyesület, társulási megállapodást kötött, 2010. július 19.-én.

 

Ózd Város Civil Kerekasztal

megalapítására.

 A nevezettek vállalják, hogy az erre alkalmas működési kereteik felhasználásával, elkezdik szervezni és létrehozni az Ózdi Civil Szervezetek Egyesülését, és az Ózd Város Civil Kerekasztal-t /továbbiakban: Kerekasztal /, melynek alapító közgyűlésére történő szervezést erre az évre tervezik, és amihez ebben a levében is kérik a civil szervezetek csatlakozását.

  
 A Kerekasztal összefogja, segíti, fejleszti és kiszélesíti Ózd városában az állampolgárok aktív részvételén alapuló civil közösségek tevékenységét.

 Ennek érdekében szorgalmazza a finanszírozás forráshelyeinek feltárását, a szakmai tevékenység és az érdekérvényesítés jogszabályi hátterének megteremtését.

  

A Kerekasztal a partneri viszonyok kialakításával, illetve fenntartásával biztosítja a városi civil szervezetek részvételét a városi döntéshozatali folyamatok előkészítésében, az abban résztvevő társadalmi szervezetek érdekeinek hatékonyabb érvényesítését, álláspontjuk egyeztetését és egységes fellépését, az Önkormányzati döntések előkészítésében.

  
  Javaslat a konkrét célokra: 
 

 1. A Kerekasztal kialakítása és működési rendjének meghatározása.

 2. A működési területén lévő civil szervezetek összefogása a szövetségi kereteken belül.

 3. A civil szervezetek érdekeinek megjelenítése, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése.

4. Hatékony információáramlás és konzultációs lehetőség biztosítása a szervezetek között.

5. Aktív részvétel a város életében.

 6. A város civil szervezeteit érintő kezdeményezések szükség szerinti támogatása, figyelemmel kísérése.

7. Egységes fellépéssel véleményezés és javaslattétel Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete és annak bizottságai felé.

8. Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani Ózd Város Önkormányzatával.

9. Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani a közszolgálati médiával.

10. A helyi önkormányzattal együttműködve a helyi civil közösségek tevékenységének koordinálása, működésük segítése, érdekeik képviselete.

11. A csatlakozó civil szervezetek közötti párbeszéd, együttműködés, információcsere biztosítása. A hasonló profilú szervezetek közötti kapcsolatok kialakításának segítése.

 12. Közös rendezvények szervezése, pályázatok készítésének segítése, kiadványok létrehozása.

13. Rendszeres kapcsolattartás a civil szférát segítő állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel.

14. Szakmai háttér biztosítása a civil szervezeteket érintő helyi és országos határozatok, döntések előkészítéséhez és véleményezéséhez.

15. A régiós és nemzetközi kapcsolatok kialakításának segítése

 

 A Kerekasztal mindazon jogi személyek társulása, akik a kitűzött célok megvalósítása érdekében elfogadják a közösen kialakított alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseket és megbízottai részt vesznek a munkájában.

 

    A Kerekasztal létrehozásának kezdeményezői és szervezői:

Kónya Béla sk.    Benyhe László sk     Telky János sk.